Vitalizer

Het tijdsgewricht waarin we vandaag de dag leven, versterkt meer en meer de noodzaak om héél goed na te denken over het toekomstbestendig maken van je organisatie en op zoek te gaan naar nieuwe voorspellers van een florerende organisatie. Aan de ene kant klinkt dit misschien als een ‘hell of a job’, aan de andere kant moeten we het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Tenminste, als je niet op zoek bent naar ‘one best way of change’ of naar een optimum van omstandigheden waaronder organisatie én mensen kunnen floreren in wat ze doen. Hoe graag we dat misschien ook willen… floreren kent geen eindbestemming maar vraagt om een continue zoektocht naar wat werkt, voor wie, onder welke (continu veranderende) omstandigheden!

 

Met een ‘simpel’ ABC-tje kan ik je misschien op weg helpen om je organisatie hierin te vitaliseren.

 

En mocht dat nodig zijn dan schakelen we de ‘knappe koppen’ van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation in voor het beste van het beste op gebied van onderzoek. Of de gedreven trainers en coaches van Koffie en Bubbels voor generatieproeverijen en leiderschaps- of teamontwikkelingstrajecten.

Aandacht

Aandacht... alles begint met oprechte aandacht en interesse voor wat er speelt binnen een organisatie, binnen een team of tussen verschillende individuen.


Waar zit de kiem die we kunnen opkweken? Of waar zit misschien wel de angel die belemmert en die we eruit moeten trekken? Vanuit ver-nieuwsgierigheid en verbinding kijken we verder dan wat we kunnen zien en in de regel misschien te snel veronderstellen. Een zorgvuldige kwantitatieve (onderzoek) en/of kwalitatieve (interviews) zoektocht moet duidelijk en concreet maken wat we aandacht willen geven en wat we hebben te versterken om mensen en teams te kunnen laten floreren in wat zij doen.

Boetseren

Als we weten wat we aandacht willen geven, dan kunnen we ook gericht de thema's en omstandigheden gaan boetseren die er écht toe doen.


Met squads en in scrums zoeken, verrijken en experimenteren we net zolang totdat we dié positieve werkgerelateerde interventies hebben gevonden die mensen en teams ook écht laten floreren in wat ze doen. Hiervoor scheppen we een klimaat waarin positieve emoties worden versterkt waardoor mensen zich veilig en vrij voelen om te experimenteren zodat ze hun horizon verbreden, nieuwe kennis opdoen, andere vaardigheden leren – kortom, zich verder ontwikkelen.

Conserveren

Als we uiteindelijk, met vallen en opstaan, een positief werkgerelateerde interventie hebben gevonden die mensen en teams laat floreren in wat ze doen...


dan is de verleiding natuurlijk groot om meteen weer met het volgende thema aan de slag te gaan. Een bijna logisch motivationeel effect natuurlijk, dat voorkomt uit het stellen en vervolgens behalen van belangrijke (persoonlijke) doelen. Maar vooruitgang vraagt ook zorgvuldige conservering van wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden. Niet alleen door de verandering (in gedrag) simpelweg te borgen maar vooral door het succes te delen en te vieren binnen het hele team of de organisatie.

Ondersteuning nodig bij het vitaliseren van je organisatie  ?

Het eenvoudigste is om me even te mailen voor een Skype-afspraak.
Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen.
Bel je liever? Dat kan natuurlijk ook op +31 6 27 16 85 57.