Follow the leader? Maar niet zo maar!

Controlerend, leidend, delegerend, coachend, transformationeel, dienend, democratisch, taakstellend, dwingend, coördinerend, gezaghebbend of affectief.

Dit zijn slechts een paar naamwoorden die ik voorgeschoteld kreeg toen ik ter inspiratie voor dit blog de term ‘leiderschap’ in de zoekbalk van Google intikte. Met zo’n overvloed aan resultaten is het niet teveel gezegd dat het ontzettend lastig is om door de bomen het bos te zien. Gelukkig zie ik wel dat veel zoekresultaten op het gebied van leiderschap één ding gemeen hebben: Leiders hebben volgers. Mensen die in hen geloven. Maar hoe krijg je dát voor elkaar?

 

Positieve werksfeer = beter presteren

Goed voorbeeld doet goed volgen. Leiders die in staat zijn om een positief en warm werkklimaat te realiseren, brengen hun teams in beweging en tot betere prestaties. Kortom, als je je mensen mee wilt krijgen om jou en jouw ideeën te volgen, is het goed om te beseffen dat er een sterk verband is tussen werkklimaat en prestaties. En dat is niet uit de lucht gegrepen. Het is een van de uitkomsten van een onderzoek dat Hay Group deed naar leiderschapsstijlen en werkklimaat. 71.996 medewerkers bij 375 grote Europese bedrijven beoordeelden in totaal 14.416 managers. Hieruit bleek dat verschillen in leiderschapsstijl verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de verschillen in werkklimaat. Natuurlijk is het voor een leidinggevende lastig om te begrijpen hoe medewerkers het werkklimaat precies ervaren. Toch moeten ze wel onder ogen zien hoe belangrijk hun eigen rol is bij het creëren van een goede werksfeer.

 

Gelukkige medewerkers

Wat is er dan nodig voor een prettig werkklimaat en een omgeving waarin medewerkers lekker in vel zitten? Natuurlijk is veiligheid dan onmisbaar. Aangevuld met de beschikbaarheid van instrumenten, training en middelen om hun werk goed te kunnen doen. Ook waardering en een redelijke beloning zijn noodzakelijke factoren. Tot zo ver nog niets vreemds. Het model van Russell & Carroll (1999) laat echter zien dat er meer nodig is om medewerkers gelukkig te maken in hun werk en binnen hun organisatie. Daarbij staat verbinding centraal. Als medewerkers zich verbonden voelen met hun job en het bedrijf, komen gevoelens zoals bevlogenheid, enthousiasme, geluk en tevredenheid bovendrijven. Prachtig natuurlijk. Toch blijft de vraag hoe je dat voor elkaar krijgt?

 

Bestaat de ideale leiderschapsstijl?

Want wat voor leiderschap is daar nu voor nodig? Deze puzzel is misschien te leggen als je een aantal van de leiderschapsstijlen, die ik in de intro kort heb aangehaald, afzet in een grid met twee assen: de as van autoriteit van de leider en de as van autonomie van het team. Wanneer de autoriteit en controle van de leider toenemen en de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het team afnemen, heeft dit een negatief effect op de mate waarin medewerkers houden van hun job (engagement). Zij voelen zich minder verbonden en minder verantwoordelijk. Aan de andere kant scoort een team met veel autonomie hoog op engagement en eigenaarschap. Mooi, behalve dat de productie zonder richtinggevend leiderschap hard terugloopt. Er is duidelijk sprake van een spanningsveld tussen autoriteit en autonomie. Net zo als altijd ligt de waarheid – in dit geval bijna – in het midden. De ideale leiderschapsstijl bestaat uit een juiste combinatie van een autonoom, betrokken team en een coachende, faciliterende manier van leidinggeven. Als je de stijlen op een rij zet, zoals de Australian Leadership Foundation deed, dan legt empowering leiderschap het beste fundament voor een hoge mate van efficiency en engagement.

 

Relatie op nr. 1

Tot zover de theorie. De vraag is echter hoe je empowering leiderschap dan concreet maakt? Zappos CEO Tony Hiesh is daar misschien wel het grootste voorbeeld van. De mensen die voor en met hem werken zijn apetrots op hun bedrijf. Ze houden oprecht van hun werk en zijn nauw betrokken bij ‘hun Zappos’. Collega’s voelen voor hen als familie. Het geheim is dat Hiesh ze de mogelijkheid biedt om zich te onderscheiden en de leiding te nemen. Voor hem staat de relatie op nummer 1, de business volgt daarna. En zeker niet alleen in goede tijden. Ook als het iets minder gaat, houdt hij vast aan deze filosofie. Hij snapt als geen ander dat het loont om mensen te helpen hun eigen doelen te ontdekken en te bereiken. Deze aanpak is veel effectiever dan mensen een bepaalde richting op duwen. Juist door ze ruimte te bieden, benutten mensen hun volledige potentie, en nog veel meer.

 

Passie en plezier spatten er van af

Harvard professor Bill George signaleert in zijn boek Discover Your True North vijf kenmerken http://discoveryourtruenorth.org die echte leiders zoals Hiesh hanteren:

  • behandel anderen als gelijke
  • luister actief
  • leer van anderen
  • deel levenslessen
  • verzamel iedereen achter de missie.

Hier is op zich natuurlijk geen speld tussen te krijgen. Als ik echter put uit mijn eigen ervaringen als leidinggevende dan probeer ik continu inhoud te geven aan vier aspecten. Een team van samenwerkers moet betekenis en inspiratie kunnen halen uit hun visie en missie. Voor een goed voorbeeld hoeven we de grens niet over. Tony’s Chocolonely heeft in Nederland een krachtige missie die niet alleen medewerkers over de streep trekt. Ik snap en deel hun missie en word ook nog eens blij als ik alleen al hun enthousiaste jaarverslag lees. Daar spat de passie en het plezier van af. In het verlengde daarvan ligt het vermogen om omstandigheden te creëren waarin mensen voldoening ervaren. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte voor autonomie, groei en ontwikkeling te bieden. In mijn ogen is dat de basisvoorwaarde om uiteindelijk zelf het verschil te kunnen maken. Zonder plezier en verbinding is dat onmogelijk. Net als iedere medewerker wil ik ook deel uit maken van een bijzonder team. En dat ervaar ik elke dag. Dat kun jij ook, als je de leiding maar neemt.

Hoe kun je als leider de juiste omstandigheden voor je mensen creëren en hen – ook persoonlijk – faciliteren met alle noodzakelijke middelen op weg naar 100% performance? Mail me voor een Skype-afspraak en je krijgt zeker een half uur mijn onverdeelde aandacht.

 

Erik Bemelmans | Spreker | Happiness Scout | Vitalizer